Errata

Hoewel het Gwz2016 nauwkeurig is geverifieerd is het mogelijk dat fouten over het hoofd zijn gezien.

De Errata Gwz2011 bevat een opsomming van fouten in de eerste editie voor zover deze per september 2015 boven water zijn gekomen. Deze lijst zal niet verder worden bijgesteld.

De Errata Gwz2016 bevat een opsomming van fouten in de tweede editie. Deze lijst zal indien nodig worden bijgewerkt en aangevuld.

Voorbeeldpagina's: