Bestellen

Het Grondwaterzakboekje Gwz 2016 wordt geleverd als paperback met een binnenwerk in zwart/wit.

Exemplaren kunnen worden besteld door een e-mail te sturen aan brambot@telfort.nl. Vermeld daarin de tenaamstelling en adres voor de factuur en het volledige verzendadres. De post vereist dat naam en adres voor het verzenden bij elkaar passen, dus privénaam bij privéadres resp. bedrijfsnaam bij bedrijfsadres.

Bij de betaling wordt geen BTW in rekening gebracht vanwege de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

Het Gwz kost (inclusief verzending):
- € 45 voor verzending naar Nederland
- € 50 voor verzending naar België

De besteller ontvang een factuur op zijn/haar e-mailadres. Na overmaken van het bedrag op bankrekening NL 65 ABNA 0408 2291 28 ten name van A.P. Bot te Olst, wordt de bestelling verzonden. Graag bij de betaling het factuurnummer vermelden.

Voorbeeldpagina's: