Beschrijving

Het Gwz2016 is een praktisch compendium voor grondwater. Geen leerboek dus, maar een vraagbaak en geheugensteun voor mensen die het vak al kennen. De gebruiker van het boekje moet de consequenties van het gebruik van de informatie zelf kunnen beoordelen. Het is een beknopt compendium, maar bij de selectie van informatie is de toepasbaarheid in de praktijk steeds in het oog gehouden. De informatie is ‘grondwaterbreed’. De hoofdstukindeling bestaat uit 1 t/m 15 over het gedrag van grondwater, hoofdstukken 16 t/m 20 gaan over meten en rekenen. Hoofdstukken 21 t/m 27 over het gebruik van grondwater.

 1. Neerslag en grondwateraanvulling 
 2. Verdamping 
 3. Doorlatendheid en opbouw van de ondergrond
 4. Stijghoogten en debieten - algemeen
 5. Stijghoogten en debieten - quasi 3-D
 6. Convectieve verplaatsingen
 7. Stoftransport
 8. Onverzadigd grondwater
 9. Relatie met oppervlaktewater
 10. Neerslag-afvoer
 11. Zoet en zout grondwater
 12. Geotechniek
 13. Macro-ionen
 14. Nutriënten en redoxreacties
 15. Verontreinigingen 
 16. Metingen bodemopbouw en bodemparameters
 17. Metingen grondwaterkwantiteit
 18. Metingen grondwaterkwaliteit
 19. Numerieke modellering 
 20. Statistische analyse
 21. Onttrekkingen en injectie
 22. Drainage en bodeminfiltratie
 23. Grondwatersanering 
 24. Landbouw
 25. Natuur
 26. Warmte- en koudeopslag
 27. Wetgeving

Het Gwz2016 is toch wat groter dan 'zakformaat' geworden en omvat zo’n 470 pagina’s met 442 figuren en tabellen. Vrijwel overal is de bron van de informatie genoemd, in een lijst met 550 verwijzingen. De informatie omvat veelgebruikte formules die nog met een rekenmachine kunnen worden uitgerekend, parameterwaarden voor allerlei situaties, checklists, vuistregels, overzichten, voorbeelden, enzovoorts. Als appendix zijn overzichten opgenomen van het gedrag van verontreinigingen en van de wetgeving over grondwaterkwaliteit, uitgesplitst naar kwaliteitsparameter. Ook is een overzicht ingevoegd van de conserveringseisen voor grondwatermonsters en een opsomming van normen op het gebied van grondwater.

Leidend bij de samenstelling is steeds geweest de behoefte die een ontwerper/adviseur in de praktijk heeft. Veel van de opgenomen informatie is niet direct voorhanden en zeker niet in één publicatie. De toegankelijkheid is vaak nog om een andere reden beperkt: moeilijke of ingewikkelde wiskunde die slechts voor weinig mensen hanteerbaar is. In die gevallen zijn de uitkomsten in de vorm van grafieken of tabellen gepresenteerd.

De uitbreiding van het eerste Grondwaterzakboekje tot het Gwz2016 is tot stand gekomen met belangrijke ondersteuning in de vorm van overleg, suggesties en commentaar op proefteksten, door de 'correspondenten' Mohammed Almufty, Jos von Asmuth, Jan van Bakel, Mark Bakker, Bert Baumann, Kees van Beek, Wouter Beekman, Ferry van den Berg, Marjanne van den Berg-Dansen, Marc Bierkens, Siebe Bosch, Claudia Brauer, Henk de Bruin, Jelle Buma, Pim Dik, Gé van den Eertwegh, André Emonds, Dirk Fleerakkers, Bas van Geel, Frans van Geer, Jasper Griffioen, Koos Groen, Piet Groenendijk, Pieter Hagemeijer, Geerhard Hannink, Niels Hartog, Kick Hemker, Joost Heijkers, Franck Hogervorst, Idse Hoving, Chris van Isselt, Richard de Jeu, Rudmer Jilderda, Ina Kraak, Willem Kerkhof, Timo Kroon, Marian Langevoort, Toon Leijnse, Perry de Louw, Volkert Lubbers, Kees Maas, Hendrik Meuwese, Thomas de Meij, Eit van der Meulen, Bennie Minnema, Peter de Moel, Jan Willem Obbink, Pieter Oomen, Theo Olsthoorn, Gualbert Oude Essink, Pieter Pauw, Jacques Peerboom, Arjan Peters, Charles van der Pijl, Charles Pijls, Ruben Pot, Geert Prinsen, Gerrit Jan van Prooijen, Peter de Putter, Amir Raoof, Guido Ritskes, Paul Römkens, Alwin van Ruijven, Sake van der Schaaf, Frans Schaars, Ruud Schotting, Francisca Sival, Martijn Spoolder, Nicko Straathof, Ron Stroet, Pieter Stuyfzand, Lodewijk Stuyt, Bob Su, Henrie van Summeren, Rob Theuns, Ton Timmermans, Guido van Tongeren, Paul Torfs, Ariane Tuinenburg-Jansen, Wouter Verhoef, Karel Verschueren, Koos Verstraten, Maurits Voogt, Sjaak Vorstermans, Ben van der Wal, Paul van Walsum, Henk Wösten, Willem Jan Zaadnoordijk en Marette Zwamborn.

Voorbeeldpagina's: